Hygien i köket

Är det i något sammanhang man behöver vara noga med hygienen så är det i samband med matlagning. Man vill inte bli sjuk av maten och det är inte heller så trevligt att hitta flugor, hår eller annat i den. Men hur håller man hygienen på en bra nivå i…

kheera